Norge

Norska webbsidor måste vara tillgängliga

I somras trädde nya krav i kraft i Norge på tillgänglighet. Från och den 1 juli måste alla nya webbsidor och serviceautomater som vänder sig till allmänheten kunna användas av alla enligt kraven universell utformning i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. De som existerar idag ska vara universellt utformade senast 1 januari 2021. När kraven utfärdade i somras uttalade likestillingsminister Solveig Horne:

– De nye kravene vil gi mennesker med funksjonsnedsettelser en helt ny mulighet til å delta i arbeidslivet og å bli selvhjulpne. De vil kunne bruke offentlige og private tjenester på nett, få større mulighet til å delta i samfunnsdebatten og for eksempel slippe å be om hjelp fra forbipasserende for å kjøpe togbilletter, sier likestillingsminister Solveig Horne. I følge Horne vil de fleste av oss i løpet av et livsløp nyte godt av disse nye kravene.

Särskilt tillsynsmyndighet är Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) och vägledningar har tagits fram.

 

Annonser